Odczyt SMS skasowanych

Odczyt skasowanych SMS

odczyt skasowanych sms

Odczyt skasowanych SMS. Wszystkie SMS-y wchodzących i wychodzących w tym SMS-y skasowanych są edytowane w  plikach PDF i zapisywany  na karcie mikro SD.  W przypadku dużej ilości wiadomości SMS można wykonać filtrowanie zbioru po wybranym numerze telefonu lub po dacie. Czas trwania odczytu to ok. 2-5 godzin. Odczytywane są także wszystkie inne informacje istniejące w telefonie. Spis tych informacji pokazujemy poniżej. Odczyt zawiera zestawienie całej aktywności telefonu na osi czasu. Oznacza to możliwość chronologicznego odczytu każdego epizodu sekunda po sekundzie. Wykonujemy także sprawdzenia telefonu komórkowego pod kątem istnienia w nim aplikacji szpiegowskich typu Spy Phone. Badanie to wykonywane jest w oparciu o aktualną bazę aplikacji szpiegowskich firmy Cellebrite Tel Awiw. Przed podjęciem decyzji o poddaniu telefonu badaniom prosimy o kontakt telefoniczny w celu podania marki i modelu telefonu oraz wersji oprogramowania, zastosowanych zabezpieczeń. Informacje te pozwolą na określenie możliwości wykonania odczytu. tel .501-159-903. lub e-mail eurosoft@euro-soft.pl

Odczyt SMS skasowanych

______________________________________________________________________________________________________
Pełen odczyt informacji istniejących w telefonie.

Wykonujemy najbardziej zaawansowaną analizy śledczą opracowaną przez Celebrite Tel Awiw. Raport z wykonanej ekstrakcji fizycznej telefonu przeciętnie zawiera od 1000 do 5000 stron A4 w zależności od ilości informacji istniejących w telefonie.Cena analizy śledczej telefonu komórkowego wynosi 750 zł netto. Pełen odczyt zawiera także wszystkie parametry sprawdzanego telefonu. Jest to bardzo ważne w przypadku przedłożenia wyniku naszych badań w sądzie. Pełen odczyt informacji jest wykonywany przez mgr inż. Czesława Wiencis pełniącego funkcję biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie o specjalności kryminalistyka. Kopia decyzji Prezesa Sądu Okręgowego o ustanowieniu  Czesława Wiencis Biegłym Sądowym dołączana jest do odczytu jako dokument zewnętrzny.  Nasza dokumentacja, wraz z pełnym odczytem może stanowić dowód w sprawie sądowej – materiały te są honorowane przez sądy.

Wykaz telefonów podlegających pełnemu odczytowi.

________________________________________________________________________________________________________

Odczyt skasowanych SMS.

Odczyt zawartości pamięci telefonu odbywa się  dwoma metodami:
1. Pierwsza metoda to ekstrakcja logicznej ( nie gwarantuje odczytu informacji skasowanych w trybie standardowym).
2. Druga metoda to ekstrakcja fizyczna (gwarantuje odczytu informacji skasowanych w trybie standardowym).

Typy ekstrakcji.

Odczyt skasowanych SMS. Odczyt informacji skasowanych może odbywać się w prezentowanych poniżej obszarach:
Czat- kontakty na Facebooku, Odczyt e-mail z telefonu, Odczyt haseł, Odczyt stron WWW, Odczyt kont, Odczyt kontaktów, Odczyt położenia GPS. Odczyt notatek, Odczyt wszystkich zdarzeń na osi czasu, Odczyt plików cookie, Rejestr połączeń, Sieci bezprzewodowe, Słownik użytkownika. Szukane elementy, Wiadomości MMS, Wiadomości SMS, Zdjęcia wykonane telefonem, Nagrania wideo, Analiza aktywności telefonu.Analiza wiadomości e-mail, Odczyt zawartości telefonu. Przed wyborem typu ekstrakcji należy przesłać nam zapytanie o możliwość wykonania typu odczytu (odczyt logiczny czy odczyt fizyczny). W zapytaniu należy podać markę telefonu i modelu danego telefonu. Nazwa modelu jest umieszczana na tabliczce znamionowej pod baterią.

odczyt skasowanych SMS

Odczyt skasowanych SMS.

X – kolejne etapy niszczenie informacji
Y – czytelność informacji na kolejnych etapach niszczenia informacji
Strefa A to informacje dostępne w telefonie komórkowym. Pełna możliwość odczytu wszystkich wiadomości SMS z poziomu telefonu komórkowego.
Strefa B to obszar informacji skasowanych z telefonu np. przez właściciela telefonu. Informacje te pozbawione są jedynie adresu dostępu do nich. Te informacje nie są dostępne w telefonie.

Odczyt skasowanych SMS jest możliwy po wykonaniu ekstrakcji fizycznej systemem UFED. Strefa C to informacje o coraz mniejszym stopniu czytelności. Fakt ten wynika  z nadpisywania w ich miejscu innych informacji. Na przebieg – procesu nadpisywanie nie mamy wpływu. Przypadek ten może generować sytuacje w której właściciel telefonu przekazanego do odczytu skasowanych SMS jest w stu procentach przekonany że dana informacje istniała w telefonie a po ekstrakcji jej fizycznie nie ma jej w wynikach odczytu.

Przykładowy odczyt skasowanych SMS.

odczyt skasowanych SMSOdczyt SMS

Ponieważ odczyt skasowanych SMS odbywa się w ramach ekstrakcji fizycznej pamięci telefonu komórkowego czas trwania zależy od czasu trwania całego procesu ekstrakcji i waha się od jednej do czterech godzin.

Odczyt skasowanych SMS  w trybie heksagonalnym. Należy zwrócić uwagę na szczątkowa postać informacji. Objawia się to np. brakiem poszczególnych liter w określonych wyrazach.

Typy skasowań występujące w trakcie odczytu informacji skasowanych.

odczyt skasowanych SMS Odczyt skasowanych SMS.

W zależności od typu telefonu skasowane SMS-y są odczytywane w trojaki sposób:

A.  Skasowana informacja jest odczytywana z treścią i z numerem telefonu z którego była wysłana lub z numerem telefonu na który została wysłana.
B.  Skasowana informacja jest odczytywana bez treścią i bez numerem telefonu z którego była wysłana lub bez numerem telefonu na który została wysłana.
B.  Skasowana informacja jest odczytywana z treścią częściowo nieczytelną i z numerem telefonu z którego była wysłana częściowo nieczytelnymi brak jest także informacji o dacie i godzinie wystąpienia zdarzenia.

Typ kasowania zależy od wielu czynników i każdy telefon w tym obszarze może być inny. Należy pamiętać że kasowanie z poziomu telefonu przez komendę „USUŃ” powoduje skasowanie adresu dostępu do treści SMS-a oraz umożliwieniu nadpisywania w miejscu istnienia starej informacji nowymi treściami.

 

Odczyt skasowanych SMS. w trybie szesnastkowym umożliwia selektywny odczyt konkretnych informacji takich jak numer telefonu współrozmówcy, czas wykonania połączenia, treść informacji tekstowej, numer karty z której była wysłana wiadomość lub wykonane połączenie. Każdy blok informacji w trybie szesnastkowym zaznaczony jest innym kolorem co ułatwia selekcje informacji przeznaczonych do ekstrakcji – do odczytu.

Odczyt skasowanych SMS.
eurosoft@euro-soft.pl
501-159-903
Powstańców Śląskich 124 p.5
Warszawa
Mazowieckie
01-466
Polska

Polecamy odwiedzenie stron poświęconych odczytowi skasowanych SMS i wykrywaniu podsłuchu w tefonie.

https://www.euro-soft.pl/joomla/index.php/odczyt-skasowanych-sms-oraz-innych-danych

Dodaj komentarz